Gruppetavle

Gruppetavlen er centralt for el-sikkerheden i din bolig. Gruppetavlen indeholder normalt HPFI-relæ og en række sikringer der forsyner hele din installation. Har du en gammel gruppetavle kan det være en god ide at udskifte den til en ny tavle med automatsikringer. Så er du sikker på at el-sikkerheden er i top, og samtidig slipper du også for rodet med porcelænssikringer.

Ved udskiftning af din gruppetavle udfører vi altid kontrolmålinger af hele din el-installation. Det er din sikkerhed for at din nye gruppetavle beskytter dig og din familie.

Udskiftning af gruppetavler

Til Lejligheden

Denne lille gruppetavle indeholder alt hvad der normalt er brug for i lejligheder på op til 100m2

2 lysgrupper, komfur gruppe og egen gruppe til opvask, vask og tørretumbler

Fra 3.295 kr.* (inkl. Moms)

– 1 stk. HPFI afbryder
– 1 stk. 3*16A (Komfur)
– 1 stk. 3*13A (Vaskemaskine/Tørretumbler/Opvask)
– 2 stk. 1*13A (Lys)

– Opmærkning, test, afprøvning og idriftsættelse

Til Fritidshuset

I fritidshuse er der typisk brug for lidt mere grupper. Det kan fx være til vandvarmer, el-radiator, varmepumpe m.m.

Denne tavle indeholder alt der normalt skal bruges i fritidshuset

Fra 3.995 kr.* (inkl. Moms)

– 1 stk. HPFI afbryder
– 2 stk. 3*16A (Komfur, Vandvarmer, elvarme)
– 1 stk. 3*13A (Vaskemaskine/Tørretumbler/Opvask)
– 2 stk. 1*13A (Lys)
– 1 stk. 1*13A (Varmepumpe)

– Opmærkning, test, afprøvning og idriftsættelse

Til Huset

Her får du lidt mere af det hele

4 lysgrupper, og ekstra gruppe til tekniske installationer, så er du sikker på at du kan bruge alle dine hvidevarer samtidig

Fra 5.695 kr.* (inkl. Moms)

– 1 stk. HPFI afbryder
– 1 stk. 3*16A (Komfur)
– 2 stk. 3*13A (Vaskemaskine/Tørretumbler/Fyr mm.)
– 4 stk. 1*13A (Lys)

– Opmærkning, test, afprøvning og idriftsættelse

*Tillæg for etablering af jordspyd fra 1.800 kr.
Vi benytter os kun af kvalitets sikringer og relæ fra fx. AEG, Siemens, ABB eller Schnieder. Det skyldes at vi aldrig vil gå på kompromis med sikkerheden i din el-installation.

Er du itvivl om hvilken tavle du skal bruge? Send et billede af din gamle gruppetavle, så sender vi et skriftligt tilbud på udskiftning af netop din tavle.

El sikkerhed / ordforklaring

Herunder kan du læse mere om hvilke komponenter en gruppetavle er opbygget af, og hvorfor de er vigtige for din sikkerhed.

Hvilke komponenter du har i din gamle tavle afhænger i høj grad af alderen på din bolig. I mange gamle boliger er der ikke jordspyd, og HFI/HPFI relæet vil typisk være eftermonteret.

Selv om det i nogle tilfælde kan være lovligt at undlade jordforbindelsen, anbefaler vi altid at du som minimum har følgende komponenter i din gruppetavle:


Fejlstrømsafbryder – HPFI/HFI/RCD

Kært barn har mange navne, men fælles for alle fejlstrømsafbrydere er at de beskytter dig og din familie mod elektrisk stød.

Det har siden 2008 været et lovkrav at alle private el-installationer skal være beskyttet af HPFI/HFI relæ. Hvis din el-installation ikke har HPFI-relæ, bør du hurtigst muligt få det installeret.

HPFI relæet virker ved at måle på de strømme der løber ”ind” og ”ud” af installationen. Normalt vil disse strømme være ens og HPFI relæet vil forblive tændt. Ved fejl i installationen eller brugsgenstande vil noget af strømmen blive afledt til jord/stel – en såkaldt ”fejlstrøm”. Ved en fejlstrøm, vil der altså løbe mere strøm ”ind” i installationen end der løber ”ud”. Det opdager HPFI-relæet og afbryder automatisk strømmen. Derved minimeres risikoen for stød.

Hvis dit HPFI-relæ slår fra mere end én gang, bør du undersøge årsagen hertil.


Jord elektrode / Jordspyd

Jordforbindelsen er en forudsætning for at dit HPIF-relæ virker korrekt. Uden Jordforbindelse risikerer du at HPFI-relæet ikke straks opdager fejl i installationen. Derved er der større risiko for elektrisk stød.

Det kan fx. ske ved en fejl i en vaskemaskine der står på et isolerende underlag og ikke er forbundet til jord. Opstår der en fejl i denne maskine, hvorved en fase får kontakt til yderkappen, vil strømmen ikke blive afledt til jord. I denne sitiuation vil HPFI-relæet ikke opdage fejlen og strømmen vil først blive afbrudt når der skabes en jordforbindelse. Det kan fx ske ved at en person rører ved maskinen og får elektrisk stød.

Havde samme vaskemaskine været forbundet til jord ville HPFI-relæet straks have opdaget fejlen og afbrudt strømmen inden der ville være risiko for elektrisk stød.

I mange ældre boliger (typisk opført før 1975) er der ikke etableret jording af installationen. Ved ombygning/renovering af ældre boliger bør du derfor altid overveje at udskifte de gamle el-installationer så el-sikkerheden er i top.


Sikringer

Fælles for alle sikringer er, at de beskytter din installation mod kortslutninger og overforbrug.

Kortslutninger:
En kortslutning forekommer hvis to ledninger kommer i direkte kontakt med hinanden. Ved en kortslutning vil sikringen springe øjeblikkeligt. En kortslutning forekommer typisk hvis der opstår en fejl i en brugsgenstand, eller ved at kabler eller materiél bliver beskadiget af ydre påvirkninger.

Overforbrug:
Ved overforbrug forstås en strøm der er større end det installationen oprindeligt var dimmensioneret til. Ved overforbrug opvarmes ledningerne og isoleringen vil over tid blive nedbrudt. Dette kan resultere i kortslutninger og brandfare. Du må derfor aldrig udskifte til en større sikring end hvad tavlen er mærket med. Er du i tvivl om hvilken sikrings størrelse du skal bruge, bør du straks kontakte os.

Automat-sikringer eller Porcelæns-sikring:
I langt de fleste tilfælde vil man i dag bruge automat-sikringer i boliginstallationer. Det skyldes at de er mere brugervenlige end de gamle porcelæns-sikringer. Efter udkobling af en automatsikring skal du blot tænde for gruppen igen – du slipper altså for rodet med porcelæns-sikringer. Samtidig sikres det at der ikke ved et uheld sættes for stor sikring i gruppen.

Er du i tvivl om hvorvidt din el-installation lever op til sikkerhedskravene? Kontakt os allerede i dag og få et uforpligtende tilbud på udskiftning af din gamle gruppetavle.