Privatlivspolitik

AM El-Teknik ApS indsamler og behandler altid dine personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik.

Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med den/de aftalte arbejdsopgaver. Dine data vil aldrig blive videregivet til 3. part med henblik på reklame/markedsføring, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Herunder kan du finde information om hvordan vi indsamler og behandler dine persondata.

1. Indsamling og anvendelse af persondata

1.1 AM El-Teknik ApS indsamler kun de persondata der er nødvendige for at udføre den aftalte arbejdsopgave. De indsamlede persondata vil typisk være:

• Navn
• Adresse
• Installations adresse (hvis forskellig fra faktureringsadresse)
• Telefon/mobil
• E-mail
• Information omkring arbejdsopgavens omfang og udførelse
• Eventuelt fotodokumentation som led i vores kvalitetssikring og dokumentation

1.2 AM El-Teknik ApS kan indsamle persondata fra 3. part som du har bedt om at hjælpe dig med fx et byggeprojekt. Det kan fx være andre håndværkere/forsikringsselskaber/tilbuds portaler eller lignende.

2. Adgang til persondata:

2.1 Følgende medarbejdere har adgang til overstående oplysninger:

• Administrativt personale
• Svende, lærlinge og andre, der skal udføre den pågældende arbejdsopgave

3. Opbevaring af persondata:

3.1 Dine persondata kan blive opbevaret på servere placeret uden for EU/EØS lande.

3.2 Dine persondata opbevares hos en række eksterne virksomheder (herefter ”Databehandler”), der er udvalgt af AM El-Teknik ApS.

3.3 Dine persondata kan blive videregivet og opbevaret hos følgende databehandler:

• Minuba – Server inden for EU/EØS
• Onedrive
• E-bogholderen
• Google – kontakt oplysninger gemt på android telefoner

4. Deling af persondata:

4.1 Dine personlige oplysninger kan blive delt med andre leverandører og samarbejdspartnere. Det kan f.eks. være andre håndværkere, din bank, et forsikringsselskab, rådgivere etc., når det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig.

4.2 Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige.

4.3 AM El-Teknik ApS videregiver aldrig dine oplysninger til 3. part med henblik på reklame/markedsføring, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

5. Sletning af persondata:

5.1 AM El-Teknik ApS opbevarer kun dine persondata så længe det er nødvendigt af hensyn til opgavens udførelse eller lovkrav.

5.2 Dine persondata vil automatisk blive slettet efter tidsfristerne i nedenstående skema. Tidsfristerne er fastsat efter dansk lovgivning om forældelsesfrister og ansvar for det udførte arbejde.

Data type Slettes efter
Afviste tilbud og ordre 1 år
Inaktive kunder og anlæ 1 år
Afsluttede ordre, arbejdssedler og faktura 5 år
Kvalitetssikring 10 år

6. Dine rettigheder

6.1 Du kan til enhver tid få oplyst/rettet/slettet oplysninger som AM El-Teknik ApS har indsamlet og gemt på dig og din arbejdsopgave.

6.2 Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

6.3 Ønsker du at klage over AM El-Tekniks behandling af dine personoplysninger kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

6.4 Har du spørgsmål til AM El-Tekniks håndtering af persondata kan du kontakte os på nedenstående e-mail.

7. Dataansvarlig:

7.1 Dine personoplysninger indsamles og behandles af:

AM El-Teknik ApS
Tinghøjvej 5
3650 Ølstykke
Data ansvarlig: Jacob M. Andersen
E-mail: info@am-el.dk
Tlf: 42738040